امروز : 1403/03/02

حرکت به سمت تجارت الکترونيک و استفاده از فناوری در دستور کار است

انتشار : 16/08/1395

سعيد ممبينی با بيان اين مطلب، افزود: زنجيره سازی را در حوزه اصناف دنبال می کنيم و برای موضوع برندسازی در کسب و کارهای صنفی نيز برنامه داريم.

 

وی با اعلام اينکه ۶۰۰ هزار واحد صنفی توليدی در بخش اصناف با قابليتهای مختلف در کشور مشغول به فعاليت هستند، گفت: قيمت تمام شده پايين تر و سطح اشتغال بالاتر از ويژگي های اين واحدهای صنفی توليدی است.

 

رئيس اتاق اصناف ايران از وزير صنعت، معدن و تجارت خواست که تسهيلات و طرح های حمايتی از صنوف توليدی همانند ديگر صنايع به اين بخش ارائه شود.

 

ممبينی با اشاره به نقش اصناف و بازاريان در مديريت بازار در شرايط سخت کشور، بيان کرد: در شرايط سختی مانند شيوع بيماری کرونا، اصناف و بازاريان براي تعطيلی کسب و کارها به منظور پيشگيری از شيوع بيشتر اين بيماری پيش قدم شده اند و لازم است دولت در موارد حمايتی اين بخش را نيز مد نظر قرار دهد.

 

وی همچنين با اشاره به نقش اصناف و بازاريان در تنظيم بازار کشور، بيان کرد: اتاقهای اصناف سراسر کشور مهمترين مسائل و دغدغه های حوزه بازار را جمع بندی و برای طرح در جلسات ستاد تنظيم بازار و استفاده به عنوان نظر کارشناسی در تصميم گيريها ارسال مي نمايد.

رئيس اتاق اصناف در بخش ديگری از سخنان خود افزود: فروشگاه های زنجيره ای و کسب و کارهای مجازی بخشی از اصناف هستند که اتحاديه های کشوری آنها زير نظر اتاق اصناف به فعاليت مشغول است.

ممبينی گفت: برخی تصميمات با تغيير مديران نيز مسکوت می ماند يا دچار تغيير مي شود که اين رويه برای حمايت از اصناف بايد اصلاح شود.

 

وی گفت: البته وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در مواضع خود به خوبی بر لزوم کاهش تعدد بخشنامه ها و مقررات زدايی تاکيد کرده است.